Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων
Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και την προώθηση της έρευνας στις περιοχές του σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης των συγκοινωνιακών έργων, της διαχείρισης έργων, κατασκευών και υποδομών.
   
   Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα ελέγχου ποιότητας αδρανών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών υλικών καθώς και όργανα καταγραφής των επιφανειακών χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνει ακόμα λογισμικό για το σχεδιασμό οδών, τη διαχείριση έργων και τη διαχείριση υποδομής οδικών δικτύων.
   
   
                                                                                                                                                                                                                                                    
   
   
   Στο προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται ο Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Χασιακός (Διευθυντής Εργαστηρίου), υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν Διπλωματική Εργασία καθώς και ο Ομότ. Καθηγητής Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος (πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου επί σειρά ετών).
   
   Το Εργαστήριο καλύπτει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές:
   •    Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων οδοποιίας.
   •    Διαχείριση τεχνικών έργων, οργάνωση έργων και εργοταξίων.
   •    Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση έργων.
   •    Βιωσιμότητα τεχνικών έργων στον κύκλο ζωής  τους.
   •    Μέθοδοι βελτιστοποίησης.
   
   Τα τρέχοντα θέματα ερευνητικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:
   •    Διαχείριση συντήρησης οδοστρωμάτων και γεφυρών οδικών δικτύων.
   •    Εφαρμογή νέων υλικών (νανοϋλικών) σε οδοστρώματα.
   •    Δυναμική ανάλυση οδοστρωμάτων υπό την επίδραση κινούμενων φορτίων.
   •    Μοντελοποίηση κατασκευής και λειτουργίας έργων και υποδομών (Building Information Modeling / Digital Twins).
   •    Διαχείριση ασφάλειας στην κατασκευή έργων.
   •    Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση έργων.
   •    Έξυπνες πόλεις, υποδομές και κατασκευές, έξυπνα δίκτυα, διαχείριση ενέργειας και κινητικότητα.
   •    Εφαρμογές βελτιστοποίησης μηχανικού.
   
   Σελίδα του εργαστηρίου


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr