Έρευνα Εργαστήρια Σεισμικός Προσομοιωτής
Ο μονοβάθμιος προσομοιωτής σεισμικών διεγέρσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από μια μεταλλική τράπεζα διαστάσεων 3x5μ, βάρους 3τον., η οποία κινείται μέσω δυναμικού εμβόλου 250kN στη διαμήκη διεύθυνση. Ο προσομοιωτής είναι σχεδιασμένος να υλοποιεί δυναμικά σήματα (<30Hz) με επιτάχυνση έως 0.75g για δοκίμια μάζας μέχρι 10τον σε απόσταση 3m. από την τράπεζα, ή υψηλότερης έντασης για δοκίμια μικρότερου βάρους. Η μέγιστη ταχύτητα διέγερσης είναι 1.2m/sec σε μετακινήσεις έως ±0.25m. Ο σχεδιασμός του προσομοιωτή επιτρέπει την αύξηση των βαθμών κίνησης σε  έξι.
Ιστοσελίδα σεισμικού προσομοιωτή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr