Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Κανονισμοί - Οδηγοί Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δείτε εδώ τον Οδηγό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-21.

   
           

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr