Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Ανακοίνωση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στους συνδέσμους:
                           
   
         


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr