Προπτυχιακή Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση

                                                                                                   

                                                 
            
            
                                    

                                                                                                                      
                                                               
                                                                                                                         
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020-2021
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           
                                  
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          
 • Πρόσκληση συμμετοχής στην πρακτική άσκησης
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Αίτηση πρακτικής άσκησης
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Ενημέρωση ενδιαφερομενων για Πρακτική Άσκηση
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Επιστολή προς φορείς απασχόλησης
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Πρακτικό επιλογής
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Νέες Θέσεις Πρακτικής
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Τοποθετήσεις νέων ασκούμενων
 •                                                                                                                                                     


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr