Τμήμα Πολιτική Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποτυπώνει την επιδίωξη του Τμήματος για τη διαμόρφωση και εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο προγράμματος σπουδών στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr