Τμήμα Χαιρετισμός Προέδρου
 

Η επιτυχής υλοποίηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού, από την εκπόνηση της προμελέτης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, βασίζεται:

 
         
  • Στη γνώση και εμπειρία των μελών της ομάδας υλοποίησης
  •      
  • Στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας υλοποίησης
  •      
  • Στη μεθοδική και προσεκτική εκτέλεση των εργασιών σε κάθε στάδιο του έργου
  •  
 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσπαθεί να εφαρμόζει τις ανωτέρω αρχές κατά την διαδικασία εκπαίδευσης των μελλοντικών Πολιτικών Μηχανικών. Φοιτητές, διοικητικό, τεχνικό και διδακτικό προσωπικό θεωρούμε ότι αποτελούμε μια ομάδα με στόχο την επιτυχή κατάκτηση της γνώσης μέσα σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεννόησης.

 

Το επιτελούμενο επιστημονικό και ερευνητικό έργο στο Τμήμα, παρά τις δυσκολίες των καιρών, είναι υψηλής ποιότητας και με διεθνή αναγνώριση. Σταθερό θεμέλιο αυτής της αναγνώρισης αποτελούν οι Καθηγητές, οι Λέκτορες, οι Ερευνητές, οι διπλωματούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Τμήματος.

 

Κλείνοντας, παραθέτω τη δήλωση αποστολής του Τμήματος, η οποία καθορίσθηκε με απόφαση της υπ’ αρ. 4/23-11-2011 Συνέλευσης:

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως βασική του αποστολή τη βέλτιστη εκπαίδευση των φοιτητών και την προετοιμασία τους για συνεχή απόκτηση γνώσεων, υπηρεσία στην κοινωνία και ανάληψη θέσεων ευθύνης. Επιδιώκει την αριστεία για τη δημιουργία, συγκέντρωση, διατήρηση και διάδοση της γνώσης στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

 

Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου
 Καθηγητής

 

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr