Τμήμα Δομή – Οργάνωση Όργανα Διοίκησης

 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Πρόεδρος:Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Αναπληρωτής Προέδρου:Καθηγητής Αθανάσιος Α. Δήμας
Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών:
             
Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Παπανικολάου
             
Δ/ντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής
                                       και Υδραυλικής Μηχανικής:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Λαγγούσης
Δ/ντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
                                       και Συγκοινωνιών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαναριώτης
  
  
    Συνέλευση
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος(25 εκλεγμένα μέλη)
Εκπρόσωποι Φοιτητών(3 μέλη)
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών(1 μέλος)
Εκπρόσωποι μη Διδακτόρων Βοηθών,
                                       Επιστημονικών Συνεργατών & Επιμελητών ΕΕΠ
(1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ(1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ(1 μέλος)
    
   
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr