Προπτυχιακή Εκπαίδευση Κατάλογος Διδακτικών Συγγραμμάτων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Κατάλογο Διδακτικών Συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
   

   

 

   

 

   

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.
   Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr