Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Στον τομέα της παρεχόμενης εκπαίδευσης χρησιμοποιείται, για την άσκηση των φοιτητών σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά θέματα τόσο στο επίπεδο των προπτυχιακών όσο και στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών βοηθημάτων που εμπλουτίζονται συνεχώς. Επίσης χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών. Στον τομέα της έρευνας χρησιμοποιείται από μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
 
 Το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει τοπικό δίκτυο τοπολογίας αστέρα, συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά από πρόσφατη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας Η/Υ και Πληροφορικής, ο εξοπλισμός του Υπολογιστικού Κέντρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
       
 • Πεντε εξυπηρετητές δικτύου.
 •      
 • Σαράντα πέντε σταθμούς εργασίας PC.
 •      
 • Δύο ασπρόμαυρους εκτυπωτές τεχνολογίας laser.
 •      
 • Έναν έγχρωμο εκτυπωτή τεχνολογίας laser
 •      
 • Έναν plotter
 •  
 To Κέντρο Η/Υ ευρίσκεται στον 1ο όροφο της Α’ πτέρυγας του κτηρίου. Το προσωπικό του Κέντρου είναι: 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ.FAXemail
Τσόκος ΓεώργιοςΥπάλληλος Υ/Κ2610 9965902610 996565gtsokos@civil.upatras.gr
Μαλέας ΔημήτριοςΕ.Τ.Ε.Π2610 9965602610 996565dmaleas@upatras.gr
 
 
 


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr