Το πρόγραμμα σπουδών MEEES (http://www.meees.org/) ειναι ένας κύκλος σπουδών Erasmus Mundus για την απόκτηση του πτυχίου Masters (Erasmus Mundus Masters Course) που αποσκοπεί στην παροχή ανωτάτου επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας (Earthquake Engineering and Engineering Seismology).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός προγράμματος Master of Science (M.Sc.) με ειδίκευση στο πεδίο της Αντισεισμικής Μηχανικής, ή ενός προγράμματος Master of Science (M.Sc.) με ειδίκευση στο πεδίο της Τεχνικής Σεισμολογίας. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών διαρκείας 18 μηνών που οδηγεί στην απόκτηση Master of Science (M.Sc.) με ειδίκευση και στα δύο ανωτέρω πεδία, (δηλαδή στα πεδία Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας).

Το πρόγραμμα σπουδών MEEES προσφέρεται απο κοινοπραξία (consortium) των τεσσάρων (4) ακολούθων πανεπιστημίων:
  1. Institute for Advanced Study/University of Pavia - ROSE School, Italy - Programme Coordinator (http://www.roseschool.it/)
  2. University of Grenoble Joseph Fourier, France - Project Partner
    (http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/index.htm)
  3. University of Patras, Greece - Project Partner
    (http://www.civil.upatras.gr/)
  4. Middle East Technical University, Turkey - Project Partner (http://www.metu.edu.tr)
Υπεύθυνος προγράμματος: Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr