Τμήμα Οργανισμός EUCEET
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUCEET (European Civil Engineering Education and Training Association). Το Τμήμα διοργάνωσε και φιλοξένησε στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2011 το πρώτο συνέδριο του EUCEET με τίτλο "New trends and challenges in civil engineering education" και επικαιροποιεί το υλικό του ιστότοπου του συνεδρίου.


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr