Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών
Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών λειτουργεί από το 1974 με εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της εφαρμογής της Γεωδαισίας στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετρήσεις, αξιολόγηση και ερμηνεία παραμορφώσεων του εδάφους, σύγχρονων και αρχαίων τεχνικών έργων, που οφείλονται σε σεισμοτεκτονικά, γεωτεχνικά και άλλα φαινόμενα. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 4 D-GPS receivers, όργανα total stations, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.

Τρέχοντα κύρια θέματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι:
  • Προσδιορισμός παραμέτρων σεισμικών ρηγμάτων από αντιστροφή γεωδαιτικών στοιχείων
  • Real-time μετρήσεις μικρής κλίμακας κινήσεων – παραμορφώσεων μεγάλων τεχνικών έργων (RTK-GPS)
  • Κινηματική κατολισθήσεων και προσδιορισμός μικρο-τοπογραφικών μεταβολών που οφείλονται σε γεωτεχνικά αίτια
  • Παρακολούθηση παραμορφώσεων μεγάλων τεχνικών έργων (φράγματα, σήραγγες, κλπ)
  • Προσδιορισμός γεωδαιτικού datum από μή ενόργανες παρακολουθήσεις στάθμης θάλασσας
  • Αρχαιοσεισμολογία, παλαιοσεισμολογία
  • Παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης
  • Αποτυπώσεις και μελέτες αρχαίων τεχνικών έργων (λιμένων, θεάτρων, κλπ)
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΤΕΠ (ένας εκ των οποίων διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός), 3 μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ σε αυτό εκπονούν διπλωματικές εργασίες 2-3 φοιτητές ανά έτος.

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Σ. Στείρος, τηλ. 2610-996511/997877, e-mail: stiros@upatras.gr.
Πλήρης ιστότοπος: http://www.geodesylab.civil.upatras.gr/Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr