Η Γραμματεία του Τμήματος ευρίσκεται στον 1ο όροφο πάνω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι: 
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ΤΗΛ.: e-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ2610 996500-6504, 65civil@upatras.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
             Σταμίρη Άννα
2610 996504astamiri@upatras.gr
Κατέλη Ελένη 2610 996502elkateli@upatras.gr
Σπυροπούλου Εφη2610 996501efispir@upatras.gr
Φρούντα Βασιλική2610 996503frouda@upatras.gr
Παναγιωτοπούλου Μάρθα2610 996565marthapan@upatras.gr
           
           Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Για προπτυχιακούς φοιτητέςΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:30 
Για μεταπτυχιακούς φοιτητέςΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:30 
           
           Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω ημερών και ωρών.
           
           
           


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr