Φοιτητές Προπτυχιακοί Κινητικότητα Φοιτητών

Το Πρόγραμμα Erasmus+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Με το Erasmus+ οι φοιτητές έχουν δύο δυνατότητες:

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (http://www.upatras.gr/el/erasmus και στην Πλατφόρμα Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/), ενώ στους παραπάνω συνδέσμους δίνονται πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του Τμήματός μας σε θέματα  Erasmus+.


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr