Προπτυχιακή Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών καθώς και το Νέο Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών.
 Επισημαίνεται ότι:

 
 
         
  1. Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) θα κατατίθεται στο ιδρυματικό καταθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ προαιρετικά με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και του φοιτητή.
  2.                                    
  3. Η υποβολή της ΔΕ θα γίνεται σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών και τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών.
  4.                 
                               

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr