Τμήμα Επικοινωνία
Διεύθυνση: 
     38.288900, 21.790896
     Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
     Πανεπιστήμιο Πατρών
     Αριστοτέλους, 26500, Ρίο
     Ελλάδα
     Tel. +30 2610 996501-4, +30 2610996565
     email: civil@upatras.gr 
     
     
     
     View Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών in a larger map

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr