Έρευνα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος παρουσιάζονται αναλυτικά μέσω των κατωτέρω συνδέσμων και συνοπτικά στο έντυπο Civil Engineering Research Activities.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr