Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών
Το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών (www.sml.civil.upatras.gr) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1992 με κύριο σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στην περιοχή της μηχανικής και τεχνολογίας υλικών των κατασκευών. Επίσης, το Εργαστήριο έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικών με τη μέτρηση μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών επί δομικών υλικών και στοιχείων. Στα πλαίσια διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών έχει να επιδείξει έργο σχετικά με:
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων υλικών στο πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού, με έμφαση στα σύνθετα υλικά (π.χ. ινοπλισμένα πολυμερή, ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα) και στα προηγμένα σκυροδέματα (ινοπλισμένα, υψηλής αντοχής, ελαφροβαρή)
 • τη συμπεριφορά του δομικού χάλυβα, του ξύλου και των προϊόντων αυτού
 • τη διερεύνηση της μηχανικής τοιχοδομών και κονιαμάτων
 • την τεχνολογία σκυροδέματος
 • την εφαρμογή τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου δομικών υλικών και στοιχείων
 • τη μελέτη ελαφροβαρών υλικών θερμομόνωσης
Ο εξοπλισμός του Eργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 • μηχανές εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης και στρέψης
 • δύσκαμπτο πλαίσιο διαξονικής φόρτισης δομικών μελών
 • όργανα μέτρησης παραμορφώσεων και μετατοπίσεων
 • σειρά συσκευών μη καταστροφικού ελέγχου (π.χ. υπέρηχοι, κρουσίμετρο, σκληρόμετρο, ανίχνευση οπλισμών, ανίχνευση διάβρωσης, διάταξη επιπέδων γρύλων – flat jacks, pull-off tester, διαπερατόμετρο)
 • εξοπλισμό τεχνολογίας σκυροδέματος και κονιαμάτων
 • εξοπλισμό μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας
Το προσωπικό αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 1 μεταδιδακτορικό συνεργάτη, 2 υποψήφιους διδάκτορες, 4 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 5-8 φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών είναι ο Καθηγητής Αθ. Χ. Τριανταφύλλου (τηλ. 2610 996516, email ttriant@upatras.gr).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr