Τμήμα Ιστορία
To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 399 της 28ης Ιουνίου 1972 και άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 1972-1973. Στο πλαίσιο του νόμου 1268/82, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί διοικητικά ως ανεξάρτητη μονάδα από το 1983. Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών περίπου 5.100 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια στους 1200 περίπου.
     
     Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις με μεικτό εμβαδό άνω των 16.000 m2 όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, αίθουσα σχεδιαστηρίων, αίθουσες σεμιναρίων, βιβλιοθήκη, υπολογιστικό κέντρο, γραφεία προσωπικού, χώροι διοίκησης, και εργαστηριακοί χώροι συνολικού εμβαδού περίπου 5.000 m2. Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται απο 26 Καθηγητές και Λέκτορες, 5 μέλη ΕΤΕΠ, 2 μέλη ΕEΔΙΠ και 7 Διοικητικούς Υπαλλήλους.
     
     Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργούν τρεις Τομείς, οκτώ Εργαστήρια, ένα Σπουδαστήριο, ο Σεισμικός Προσομοιωτής και το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος. Τόσο το προσωπικό όσο και οι διάφορες λειτουργίες του Τμήματος, με εξαίρεση το Σεσμικό Προσομοιωτή και το Υπολογιστικό Κέντρο, είναι ενταγμένα στους Τομείς..

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr